TYRE SOYO ULTRA-Z CKV-250) ウルトラ-Z CKV-250(ソーヨータイヤ-シャツ